Search

Domov

  Spoštovane-i

obiskovalke in obiskovalci naše spletne strani,
članice in člani

Prišli ste na spletno stran Pododbora – sekcije za CCSVI in MS pri društvu na srcu operiranih Slovenije. Spletno stran smo pripravili člani s svojci z namenom, da pomagamo našim članom, svojcem in da obveščamo in osveščamo javnost o našem delu in o kronični cerebrospinalni venski insuficienci (CCSVI) ter multipli sklerozi (MS).

Zahvaliti se moramo Društvu na srcu operiranih Slovenije, predvsem pa njihovemu predsedniku g. Vladimirju Petku, da so nas sprejeli v svoj krog in nam pomagali pri ustanovitvi ter delu pododbora – sekcije za CCSVI in MS.

Potrudili se bomo, da bo spletna stran zanimiva za vse obiskovalce, da boste na njej dobili veliko koristnih informacij. Spletna stran je komaj zaživela, zato bomo hvaležni za vsako pobudo in nasvet, kako jo še bolje urediti in prilagoditi obiskovalcem.

Spletna stran je narejena tako, da je del vidna za vse obiskovalce, del pa za tiste, ki se bodo odločili in se na njo registrirali, s tem bodo lahko komentirali pri novicah in sodelovali na forumu.

Zahvaljujemo se osebju MC Medicor-ja, ki so za nas, ki smo bili na posegu, skrbeli in nam pomagali, da smo se počutili varne in smo vedeli, da smo v dobrih strokovnih rokah.

Naj še spregovorimo o treh izrednih ljudeh, ki so omogočili in se izpostavili v prid nam bolnikom ter si s to gesto nakopali veliko nevšečnosti v krogu svojih kolegov in drugih ljudi. Vse zasluge imajo, da se je začelo tudi pri nas v Sloveniji veliko govoriti o kronični cerebrospinalni venski insuficienci (CCSVI) in da so se začeli posegi tudi v Sloveniji. To so trije zdravniki: prof. dr. Metka Zorc, prof. dr. Miro Denišlič in asist. dr. Zoran Miloševič. Vemo, da so žrtvovali svoj prosti čas, svoje ime in svoj denar,  za kar se jim iz srca zahvaljujemo.

 

zdravniki - znak copy

Upravni odbor pododbora – sekcije za CCSVI in MS pri DNSOS